Szymon – Strażnik wiedzy – Październik 2017

Szymon – Strażnik wiedzy – Październik 2017
Nauka mentalnego postrzegania.
Usunięcie narośli, nagromadzonych zbędnych programów.
Rozdwojenie osobowości na skutek niewiedzy kim się jest i co o sobie myśleć.
Scalenie cząstek, na tego kim naprawdę jestem i tego co wyobrażam o sobie że jestem.
Wizyta na kwiecistej łące.
Rozpłynięcie się w trakcie przenoszenia.
Uświadomienie w kuli macierzy.
Każdy ma własną prawdę.
Skasowanie programu zwiększonych wymagań, nacisków na genialne dziecko.
Pożegnanie z iluzyjną cząstką siebie.
Doświadczanie większej całości.
Uwolnienie otrutego kotka z pola własnej energii.
Skasowanie programu zwątpienia, powstałego podczas interpretacji wyuczonej wiedzy.
Cechy charakteru na wyższym poziomie, przejawiam na tym niższym.
Zrozumienie pozwalające zobaczyć kreowaną rzeczywistość w inny sposób.
Ważne aby nie żyć przeszłością.
Usunięcie programu powodującego napięcie w ciele.
Usunięcie programów przyrzeczeń, zobowiązań itp.

 

 

_Oprac. Mariusz.