Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości

Szanowni i kochani Ludzie, którym bliska jest nasza idea uświadamiania i uważacie, że to co robimy już od dłuższego czasu ma sens. Zwracamy się do Was z prośbą o poparcie nas poprzez wypełnienie i poświadczenie u notariusza Deklaracji utworzenia Związku Wyznaniowego Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości. Ponieważ zgodnie z ustawą potrzebujemy 100 podpisanych deklaracji żeby taki związek założyć. Niniejsza deklaracja potwierdza że widzicie taką potrzebę żeby powstał związek zajmujący się uświadamianiem nieświadomego. Zgodnie z prawem możecie należeć do kilku związków wyznaniowych równocześnie. (Dz.U.2017.1153 ust. 2a) Jeśli będziecie chcieli być członkami, po otrzymaniu wpisu umieścimy inną deklarację w której będziecie mogli się zgłaszać i być wyznawcą Związku Wyznaniowego Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości oraz zrozumieniu bez zobowiązań, oczekiwań i konsekwencji. Pamiętajcie iż w obecnych turbulentnych czasach gdzie znajdziecie swoją ostoję? Gdzie się udacie jeśli obecny system znów was zaatakuje swoimi lękami? Dlatego jak wesprzyjcie nas bo przez to tak naprawdę wesprzecie siebie i dacie sobie możliwość wyboru.

Uwaga!!! Deklaracje oraz załącznik do protokołu które znajdują się poniżej należy pobrać, wydrukować i wypełnić.

dokument : Deklaracja utworzenia HŚiW Jedność w Duchowości – Notariusz > należy wydrukować i podpisać przy notariuszu, a on potwierdzi wasz podpis (koszt około 24,60 złotych) (pobierz)

dokument : Załącznik do protokołu z dokonania wyboru Komitetu założycielskiego HŚiW Jedność w Duchowości > należny wydrukować i podpisać (tu już samodzielnie bez notariusza 😉 (pobierz)

Po sporządzeniu podpisów prosimy o przesłanie dokumentów:

– deklaracja utworzenia – z notarialnie poświadczonym podpisem

– załącznik do protokołu wyboru komitetu – ze „zwykłym” podpisem 🙂

Oba dokumenty prosimy przesłać do nas pocztą na adres:

Leszek Jakubek

ul. Stawowa 12

55-002 Dobrzykowice

Z poszanowaniem

Agnieszka Nastaziak – Główna Kapłanka Celebracji Jaźni

Leszek Jakubek – Immanentny Transcendencjonalista