Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości

Szanowni i kochani Ludzie, którym bliska jest nasza idea uświadamiania i uważacie, że to co robimy już od dłuższego czasu ma sens. Zwracamy się do Was z prośbą o poparcie nas poprzez wypełnienie i poświadczenie u notariusza Deklaracji utworzenia Związku Wyznaniowego Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości. Ponieważ zgodnie z ustawą potrzebujemy 100 podpisanych deklaracji żeby taki związek założyć. Niniejsza deklaracja potwierdza że widzicie taką potrzebę żeby powstał związek zajmujący się uświadamianiem nieświadomego. Zgodnie z prawem możecie należeć do kilku związków wyznaniowych równocześnie. (Dz.U.2017.1153 ust. 2a) Jeśli będziecie chcieli być członkami, po otrzymaniu wpisu umieścimy inną deklarację w której będziecie mogli się zgłaszać i być wyznawcą Związku Wyznaniowego Holistyczna Świadoma i Wolna Jedność w Duchowości oraz zrozumieniu bez zobowiązań, oczekiwań i konsekwencji.

Deklaracje należy pobrać (kliknij TUTAJ), wydrukować i wypełnić u jakiegokolwiek notariusza, po wylegitymowaniu się podpisać a notariusz potwierdza złożony podpis. Koszt notariusza wynosi około 25 złoty. Taką deklaracje prosimy przesłać do nas pocztą żebyśmy załączyli do wniosku o wpis.

Deklaracje potwierdzoną przez notariusza proszę przesłać na adres:

Leszek Jakubek

ul. Stawowa 12

55-002 Dobrzykowice

Z poszanowaniem

Agnieszka Nastaziak – Główna Kapłanka Celebracji Jaźni

Leszek Jakubek – Immanentny Transcendencjonalista

————>Deklaracja do pobrania także tutaj!<————

 

Oprócz deklaracji mamy jeszcze dokument (kliknij Tutaj): załącznik do protokołu z dokonania wyboru Komitetu założycielskiego HŚiW Jedność w Duchowości > należny wydrukować i podpisać (tu już samodzielnie bez notariusza 😉 i nam przesłać na powyższy adres.

 

Do wglądu również przesyłam protokół z wybory komitetu założycielskiego – czyli osób które będą reprezentowały nas w ministerstwie przy dokonywaniu wpisu. Dostępny do pobrania Tutaj.

 

Po sporządzeniu podpisów proszę o przesłanie dokumentów:

– deklaracja utworzenia – z notarialnie poświadczonym podpisem

– załącznik do protokołu wyboru komitetu – ze „zwykłym” podpisem 🙂