Piotr i Mariusz – Elementarna Osobliwość – Lipiec 2017

Piotr i Mariusz – Elementarna Osobliwość – Lipiec 2017
Wizyta na kwiecistej łące.
Umysł podporządkowany pewnym prawdom, programom.
Energie można tylko zakodować albo rozkodować.
Zapisywanie doświadczeń w każdej cząsteczce Istnienia.
Wszystko się składa z intencji, programów, energii.
Wybór przez cząsteczkę sposobności do manifestacji.
Przy bardzo silnej intencji, zmaterializujemy wszystko co chcemy.
Przykłady materializacji stosowanych przez awatara Sai Babę.
Możliwość widzenia świadomych podstawowych cząsteczek energii.
Nasz umysł tworzy intencje, według zmieniających się teorii i powstaje to coś.
Energia jako element wypełnienia iluzji.
Cząsteczki energii skupiają się dzięki impulsowi czystej intencji.
W zależności od stanu skupienia cząstek, takie przejawienie otrzymamy.
W iluzji nie ma nic wiecznego, jest ona cały czas tworzona na potrzeby chwili.
Nic nie może powstać bez zamysłu, bez intencji.
Podstawowe cząsteczki budują to co widzialne i niewidzialne.
Cząsteczki coraz bardziej się uświadamiają, gromadząc zapisy swoich doświadczeń.
Pojawienie się impulsu, okazji w cząsteczce do doświadczania czegoś.
Wybieranie przez cząsteczkę, jaką część projektu będzie materializować.
Część cząstek które jeszcze nie doświadczyły projektu, obserwują inne cząstki.
Chętne wybieranie projektów powiązanych z wodą ze względu na większe możliwości.
Wybieranie formy budzącej największe zainteresowanie, która po prostu jest.
Teoretyzowanie umysłu na temat powstałej struktury.
Prawda po prostu jest, a to co tworzy umysł to tylko iluzja.
Nadając projektowi konkretną nazwę, przejawi on nam się w ten sposób.
Ta istniejąca nowa struktura ma własną świadomość i wyobrażenia o sobie.
Każda nowa struktura, to inny projekt doświadczania.
Wewnątrz projektu, myślokształtu nie możemy stworzyć nowego myślokształtu.
Impuls, projekt przychodzi z zewnątrz a cząsteczki mogą świadomie się do niego dołączyć.
Cząsteczki jako osobliwość, może znaleźć się tam gdzie dokona wyboru.
Jako większy zbiór całości, możemy wysyłać intencje do przejawienia projektu.
Odbierając projekt zmysłami, obserwujesz go i próbujesz zrozumieć bez udziału umysłu.
Próbując zrozumieć projekt umysłem, tracisz pozostałe informacje o całości.
Stając się obserwatorem, nie musimy nic robić, bo stajemy się tym wszystkim.
Doświadczenie bycia tym jest wyższym, prostszym sposobem zrozumienia.
Materialna kreacja jest nietrwała, zużywa szybko energię potrzebną do jej przejawienia się.
Kreowanie nowego projektu, odbywa się kosztem energii większego zbioru osobliwości.
Osobliwości zbierają ogromne ilości informacji i świadomie je wykorzystują do następnych doświadczeń.
Każda osobliwość posiada tyle energii, aby zapewnić sobie wieczne trwanie.
Umiejętność stworzenia projektu, zachęcającego do przejawienia się wszystkich osobliwości.
Chęć doświadczania projektów współodczuwania, ciszy, spokoju i błogości.
Mniejsze cząsteczki, osobliwości wypełniają całą przestrzeń.
Większe osobliwości, chcą się wzbogacić o nowe doświadczenia.
Trudności w wytłumaczeniu, tego co mentalnie postrzegamy.
Nieudane próby opisywania przez umysł, nieopisywalnego.
Każda osobliwość z której się składamy, ma własny interes, własnych doświadczeń.
Jeśli osobliwości nie są zadowolone, to mogą opuścić projekt, wywołując np chorobę.
Osobliwości są zawsze w pełni świadome, czego chcą doświadczyć.
Nasze programy są tworzone na najniższym poziomie, aby można było doświadczać iluzji.
Osobliwości tworzące doskonałego kreatora, są w pełni zadowolone jego projektami.
Przyjdzie moment że wszystkie osobliwości, wypełnią wszystko doskonałością, stając się Jednością.
Po przejściu cyklu samodoskonalenia, nastąpi szukanie przez osobliwości nowego doświadczenia.
Będąc świadomym nie będziesz kreował szukając rozwiązań, po prostu będziesz tu i teraz.
Wszystkie osobliwości dążą do tego, aby stać się Całością świadomą.
Jako coś doskonałego, odłączyliśmy się od Doskonałości, aby odkryć coś co ją nam potwierdzi.
Dokonujemy różnych wyborów, aby poznać Prawdę, którą jesteśmy.
Tworzymy iluzję, uznając ją za prawdę, która nam wytłumaczy kim jesteśmy?
Wszystkie osobliwości odłączają się, aby doświadczać tego czego nie rozumieją.
Jeśli jako osobliwość czujemy jakieś braki, to nie identyfikujemy się z Całością.
Gdy stajemy się całością, znikają jakiekolwiek potrzeby, jesteśmy świadomą błogością.
System zbierania doświadczeń jest ten sam, na wszystkich poziomach.
Pojawienie się światełka, symbolizującego nasze Ja skupione.
Rozmowa z wielkim białym duchem o uzdrawianiu własną wiarą.
Uzdrowienie oka Sławka przez Lekarza.
Pomoc przy naprawie wzroku Leszka i Mariusza.
Rozmowa z demonami i potrzebą uświadamiania przez nich ludzi, na swój sposób.

 

 

_Oprac. Mariusz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *