Jadwiga – Wrzesień 2017


Skasowanie programu blokady, powstałego na skutek poniewierania.
Podarowanie wnusi, zagubionej bransoletki.
Zwrócenie symbolu waleczności, skradzionej szabli.
Skasowanie programu oczekiwania, poprzez otrzymanie tego na co się oczekiwało.
Skasowanie programu czekania.
Skasowanie samostwarzającej się powierzchni zadumy.
Oczyszczanie i leczenie ciała.
Skasowanie programu zaszłości, powstałego na skutek oddawania zwierząt do rzeźni.
Nieświadomość ludzka prowadząca do haniebnych zachowań wobec zwierząt.
Skasowanie programu powstałego na skutek nawiercania głowy.
Skasowanie programu powstałego, podczas przeżytej lawiny śnieżnej.
Usunięcie szpikulca i trójkąta z ciała.
Oddanie klątwy rodowej, jej nieświadomemu właścicielowi.
Fantomowa wymiana głowy.
Oczyszczenie z karmy.
Usuniecie z synowej programu, powodującego komplikacje porodowe.
Zabezpieczenie wnuczków przed szczepionkami i „lekami”.
Rozstanie z mężem, pozwalające rozwiązać niekorzystną sytuację.
Przerabianie programu pasożytowania przez brata.
Bądź na luzie i zadbaj o siebie, własne szczęście.

 

 

_Oprac. Mariusz.