Piotr i Tomek – Oczyszczanie Izy, Pawła, Andrzeja, Miłosza – Sierpień 2017

Piotr i Tomek – Oczyszczanie Izy, Pawła, Andrzeja, Miłosza – Sierpień 2017
Skasowanie uruchomionego programu destrukcji.
Całkowite oczyszczenie z karmy.
Skasowanie inkarnacyjnego programu powodującego blokowanie wzroku.
Wypełnienie własnym światłem.
Oczyszczenie w kryształowej wannie.
Podniesienie wibracji komórek ciała.
Diagnozowanie Pawła.
Powstanie programu pęknięć, powstałego na skutek odrzucenia, zniechęcenia.
Pogodzenie z bratem i wspólne oczyszczenie w słoneczku.
Usunięcie programu zobowiązania do ochrony.
Skasowanie poprzez realizację niedokończonych spraw, programu niekonsekwencji w postępowaniu.
Uruchomienie programu transformacji, zrozumienia.
Wypełnienie własną energią.
Oczyszczanie Daniela w kryształowej klatce.
Wypełnienie własną energią.
Oczyszczanie Jacka i Andrzeja.
Oczyszczanie Andrzeja w kryształowej klatce.
Diagnozowanie siostry Ani i jej syna Miłosza.
Nie w pełni świadome eksperymentowanie z energią życia.
Oczyszczenie energii życia do pierwotnego stanu czystości.
Oczyszczenie Miłosza i jego przestrzeni.
Bądź świadomym wsparciem dla swojego dziecka, gdy tego potrzebuje.

 

 

_Oprac. Mariusz.